Edició
2022 / 23

Resum

En el marc del Festival CLAM de 2022 dins el cicle “Les altres Nomadland” es va realitzar una prova pilot a petita escala del projecte, on a traves de la projecció “Sin techo ni Ley” d’Agnès Varda es va abordar el tema del sensellarisme amb perspectiva de gènere a la ciutat de Manresa.

Pel debat d’aquesta problemàtica social es va convidar a la projecció a una tècnica de la Creu Roja que va traslladar els aspectes rellevants de la pel·lícula a la situació real de Manresa.

Després d’aquesta intervenció es van formular un parell de preguntes als assistents i, amb aquesta informació, més l’obtinguda en un treball posterior de participació ciutadana es va elaborar un informe amb tota la informació recollida per part de la ciutadania que es va fer arribar a les entitats del territori.

Aquest prova pilot va ser co-finançada per la Generalitat de Catalunya, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014 – 2020, en virtut de la Resolució de 12 d’abril de 2021, per la qual es resol el procediment per a la selecció dels projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcat en la RIS3CAT als quals se li ha atorgat subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Informe de Resultats

imatges

COMUNICACIÓ

Consulta les publicacions de premsa i sobre el projecte Bages Ciència Ciutadana

25/09/2022 - UManresa

Prueba piloto de ciencia ciudadana en el Festival Clam

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de: